Hình ảnh JCU Agent Conference 2018

Từ ngày 19 đến 21/1/2018 Trường Đại học James Cook Singaore đã tổ chức JCU Agent Conference 2018 để cập nhật những thông tin mới nhất về JCU Singapore, tôn vinh những agent xuất sắc của trường. Dưới đây là Xem thêm