Cử nhân Kinh doanh và Khoa học Môi trường

Trong thế kỷ 21, môi trường đang trở thành vấn đề lớn của toàn cầu, số lượng lớn dự án môi trường từ các tổ chức quốc gia, quốc tế và yêu cầu sản xuất các sản phẩm sạch, thân Xem thêm

Cử nhân kinh doanh chuyên ngành kế toán

Chương trình đào tạo Cử nhân kinh doanh chuyên ngành kế toán trường JCU Singapore, sẽ trang bị cho các Sinh viên các kỹ năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh bao gồm phát triển kỹ năng giao tiếp, Xem thêm