Cử nhân kinh doanh chuyên ngành kế toán

Chương trình đào tạo Cử nhân kinh doanh chuyên ngành kế toán trường JCU Singapore, sẽ trang bị cho các Sinh viên các kỹ năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh bao gồm phát triển kỹ năng giao tiếp, Xem thêm